vacants

Per garantir un procés de selecció més just i igualitari, la nostra aplicació d’ofertes de feina es durà a terme mitjançant un *procediment cec*. Això significa que es seguiran les següents directrius:

1. *Sense foto*: No es permetrà incloure cap fotografia en el currículum o la sol·licitud de feina. 

2. *Sense edat*: No es sol·licitarà ni es mostrarà l’edat del candidat. 

3. *Sense sexe*: No es demanarà ni es mostrarà el sexe del candidat. 

4. *Sense procedència*: No es recollirà ni es revelarà informació sobre la procedència, nacionalitat o origen ètnic del candidat.

envía el teu currículum