POINT PRESSURE

Point Pressure està desenvolupant un dispositiu portàtil per a la millora del moviment de les extremitats inferiors en persones amb diagnòstics de patologies o lesions de sistema nerviós central.

A través del nostre tractament s’oferirà una solució no invasiva i no farmacològica per aquells pacients que cursin amb alteracions del moviment conseqüència del ictus, la paràlisis cerebral o l’esclerosi múltiple.

el nostre dispositiu

La nostra solució és un dispositiu portàtil que s’enganxa a la cama del pacient i que permet l’aplicació d’estimulació mecànica, no invasiva i no farmacològica, afavorint el control motor i l’aprenentatge i augmentant així la funcionalitat del pacient a llarg termini.

TERÀPIA EN EL TRASTORN NEUROLÒGIC

La marxa sana es caracteritza principalment per patrons automàtics amb una intervenció cognitiva mínima.

D’altra banda, en els trastorns neurològics com les lesions cerebrals (com l’ictus), les malalties neurodegeneratives (com el Parkinson) o les afeccions neurològiques cròniques l’activitat de caminar requereix la implementació d’estratègies adaptatives. Per superar les limitacions físiques. Aquestes noves maneres de caminar són un repte i augmenten la demanda de control cognitiu. Una manera de reforçar els circuits automàtics i reduir la necessitat de control cognitiu és a través del sistema somatosensorial.

Es reconeix que les aferents somatosensorials són essencials per a la representació corporal i el control de la marxa.

ESTIMULACIÓ PROPRIOCEPTIVA

La pell com a òrgan sensorial multifuncional manifesta una varietat diversa i altament especialitzada de neurones mecanosensibles amb terminals o òrgans finals complexos, que són capaços de discriminar diferents estímuls sensorials i codificar aquesta informació per a un processament central adequat.

A la piràmide del control motor hi ha el sentit cinestèsic, que ve proporcionat per una sensibilitat profunda que informa conscientment les àrees somatosensorials corticals i inconscientment al nostre cerebel.

L’objectiu és construir un moviment adequat a la demanda que requereix el nostre entorn. La pressió comporta un estímul eferent amb aquest objectiu: informar de manera propioceptiva en alteracions del control motor.

COM FUNCIONA?

L’entrada de màxima informació es produeix en aquells punts on anatòmicament es recullen més receptors, i on hi ha el major nombre de plaques motores o terminals nervioses (des del cervell fins al
múscul).

És aquí on, mitjançant pressions periòdiques, sostingudes i calibrades sobre el teixit, estimulen aquesta entrada d’informació que necessitarà el nostre sistema per al moviment que més endavant necessitarem, com ara caminar. Aquest és el principi bàsic, el control motor i l’aprenentatge mitjançant l’entrada perifèrica d’informació sensorial.

 

el nostre equip

Marc Casellas

Cofundador i CEO
Linkedin

Ismael Ordóñez

Cofundador i CSO
Linkedin

Parikshit Verma

Cofundador i CTO
Linkedin

Pedro V. López

Director d'assaigs clínics
Linkedin

Alberto villa

CBO
Linkedin

col.laboradors